Nyheter

Planen

Planen

I august 2023 er vi 4 år. Her deler jeg litt om hvordan vi har lykkes til nå - og planen for de neste 3-4 årene. Her kommer det til å smelle! Nesten hele flokken i These Ways I 2019 satte jeg opp en forretningsplan for 4 år. Vi skulle vokse til ca 20 ansatte i Bergen...

EN AV TI  – Implementere

EN AV TI  – Implementere

Spiseforstyrrelser er et folkehelseproblem, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken i møte med barn og unge. Over 250 informanter har latt seg intervjue. Innsamlet data og innsikt er analysert og syntetisert av studentene. I tverrfaglige team har de definert brukersentrerte problemstillinger, utforsket sine POV´s, utviklet prototyper og testet på ekte brukere. 15. juni var det duket for høytidelig presentasjon av alt arbeidet som har blitt gjort gjennom innovasjonsprogrammet. Fire team la fram sin innsikt, sine funn og prototyper til en spent sal på Bod24.

Hogne kickstarter Oslo på Rebel

Hogne kickstarter Oslo på Rebel

Buzzen har vært enorm etter at These Ways annonserte at vi etablerer oss med nytt design studio på Rebel i Oslo. Vi er i ferd med å ansette en Head of Studio som sammen teknologiselskapet Sonat og vår nye partner VIA Equity skal skape nye wow-øyeblikk etter modell fra...

EN AV TI  – Test & Tell

EN AV TI  – Test & Tell

Brukertesting er det femte trinnet i Design Thinking-prosessen. Gjennom testing oppnår man en dypere forståelse av brukerne takket være direkte tilbakemeldinger fra dem. Funnene kan lede til omdefinering av problemstilling, idégenerering eller forbedring av prototypen.

EN AV TI  – Prototyping

EN AV TI  – Prototyping

Vi er over halvveis i programmet. 250 informanter er intervjuet, innsamlet data og innsikt analysert og syntetisert. Studentene har definert brukersentrerte problemstillinger, utforsket sine POV´s og er inne i den skapende fasen. Konturer av ideer har dukket opp, vekst-tankesettet omfavnes og de første prototypene er under utvikling. For å optimalisere for gode forhold, inspirasjon og ny kunnskap dro vi til TrollLABS, ved NTNU i Trondheim.

Design Thinking dagen – Havbyen Bergen

Design Thinking dagen – Havbyen Bergen

Vi ser frem til torsdag 20. april kl. 12.30.Program og påmelding: Da kommer Solveig Holm fra NCE Seafood Innovation og Bjarte Horn fra Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre. I tillegg stiller vi kvinne og mannsterke fra These Ways for å diskutere og vise frem...

EN AV TI  – Teamdynamikk og Ideation

EN AV TI  – Teamdynamikk og Ideation

Innovasjonsprogrammet EN AV TI består av en innsiktsfase og en prosjektarbeidsfase, fordelt over seks måneder. Over 250 informanter er intervjuet, innsamlet data og innsikt analysert og syntetisert. Studentene har definert brukersentrerte problemstillinger samt utforsket sine POV´s (point of view). Vi beveger oss nå inn i den skapende fasen av prosessen, hvor konturer av ideer dukker opp.

EN AV TI – Innovasjonsprogrammet er i gang!

EN AV TI – Innovasjonsprogrammet er i gang!

Hva skal til for å forebygge spiseforstyrrelser og forhindre alvorlig sykdomsforløp? Ved hjelpe av den brukerstyrte innovasjonsmetodikken Design Thinking vil 24 håndplukkede deltagere, de neste 6 månedene, jobbe i tverrfaglige team og i felleskap utvikle nye løsninger...

These Ways lanserer årets fagprogram

These Ways lanserer årets fagprogram

For oss i These Ways er det å være helt der oppe, faglig – alfa og omega. Vi skal kunne konkurrere både nasjonalt og internasjonalt. Vi legger derfor mye arbeid ned i å arrangerer egne fagdager i løpet av året. Her tar vi oss selv ut av oppdrag og betaler for...