Fagområder

Dette er vi gysla god på

Design Thinking-modellen vi arbeider etter

Business Design

Ved å bygge bro mellom forretningslogikk, menneskelige behov og teknologi, er Business Design kritisk for langsiktig suksess i dagens markeder fylt med usikkerhet og kompleksitet.

Business Design går forbi tradisjonelle strategi- og ledelsespraksiser, og kobler helhetlig forretningsforståelse med et designtankesett for å drive treffsikker strategiutforming og kreativ forretningsutvikling. Innovative løsninger på forretningsmessige utfordringer skapes ved å bruke designmetodikk til å utvikle strategier og nye forretningsmodeller. Samtidig er business design viktig for å ivareta forretningsperspektiver i produkt- og tjenesteutvikling.

I These Ways har vi et ekstra fokus på Foresight (vi kaller det fremsyn) som ledd i strategiutvikling, og gjennom forretningsmodellering og digitale strategier, legger business design grunnlaget for bærekraftig vekst og konkurransefortrinn.

   

Tjenestedesign

Tjenestedesign utgjør bindeleddet mellom målet som er definert i en strategi, og brukerne av produktet i andre enden. 

Gjennom analyse av brukerinteraksjoner, integrering av innovative løsninger og konseptuelt arbeid, legger tjenestedesign grunnlaget for digitale opplevelser som treffer de strategiske målene, samtidig som de overgår brukernes forventninger.

Vi leder kunden og teamet gjennom å fasilitere workhops, og intervjue brukere og ansatte. Deretter gjennomføres gjerne analyse av funn, kartlegging av interessenter og konseptutvikling. Målet er å finne WOW-øyeblikk som skaper nye gode vaner hos sluttbruker, mens vi hjelper kunden å prioritere hva som bør lages først. Vi kaller det et Minimum Lovable Product.

Eller kort sagt; hva er det minste vi kan lage — som brukeren vil elske å benytte?

  

Brukeropplevelse

I dagens heldigitale landskap står brukeropplevelsesdesign (kjært barn har lange navn) som en sentral disiplin i skjæringspunktet mellom kreativitet, teknologi og forretningsstrategi.

Brukeropplevelsen er kunsten og vitenskapen bak å skape sømløse, intuitive og følelsesmessig resonante interaksjoner mellom brukere og digitale (eller analoge) grensesnitt.

Brukeropplevelsen handler som kjent ikke om hvordan det ser ut, men hvordan det funker, og en vakker form blir dermed konsekvensen av en klok funksjon. Det krever en grundig forståelse av brukeres atferd, behov og preferanser, kombinert med en bevissthet om teknologiske muligheter.
Ved å fusjonere designtenkning med en dyp forståelse for forretningsmål, kan designere heve produkter og tjenester til sømløse opplevelser som tar brukeren på alvor.

Vi er Figma-nerder som klekker ut skalerbare designsystemer i atomisk design, grundig brukertestet og helt kodeklart. Slik får utviklerne det beste utgangspunktet når løsningen skal implementeres.