Opptak til Design Thinking Innovasjonsprogram.

En av ti personer i Norge har en spiseproblematikk. Spiseforstyrrelser er et folkehelseproblem, men mange vet ikke hvordan de skal snakke problematikken i møte med barn og unge. Nå kan DU bli med og skape nye løsninger i et tverrfaglig innovasjonsprogram.

Fakta om innovasjonsprogrammet EN AV TI 

Som deltaker får du opplæring i den brukerstyrte innovasjonsmetodikken Design Thinking, med avsluttende diplom. Omfang av programmet er 80 timers opplæring fordelt på seks samlinger i perioden januar–juni 2023. Deltagelse er kostnadsfritt, men krever deltagelse på samlingene samt egeninnsats på om lag 12 timer/mnd i tillegg til samlingene. Du må også dekke reisekostnader og evnt overnatting selv, men utover dette så er det ingen kostnader forbundet med deltagelse.

Når du er ferdig sitter du igjen med verdifull, formell kompetanse som Design Thinking-fasilitator! Dette er en etterspurt kompetanse både i det offentlige og i næringslivet og tilsvarende utdanning ville kostet om lag 100 000 kroner. 

Programmet leveres i samarbeid med Federico Lozano i Pracademy. Undervisere er blant annet Dr. Patricia Moore, Marco Elsafadi og prof. Martin Steinert (NTNU) og dere følges opp av rutinerte Design Tenkere mellom hver samling.

Dato for samlinger

  • 25.-27. januar
  • 22.–23. februar
  • 23.–24. mars 
  • 27.–28. april (Trollabs i Trondheim)
  • 22.–23. mai
  • 14.–15. juni

Samlingene foregår på dagtid i Bergen sentrum, foruten samlingen i Trondheim.

Oppmøte på samlingene er obligatorisk. Prosjektet er unikt og det vil ikke være mulig å delta ved en senere anledning.

Målsetning

Målet er å utvikle et felles verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp, som bredt kan anvendes for å styrke innsatsen i tidlig fase. 

Motivasjonsbrev

Vi ønsker også å kartlegge litt mer hvem du er, for på den måten sette sammen best mulige team. I motivasjonsbrevet kan du fortelle om deg selv og hvem du er. Har du erfaring/innsikt/interesse i temaet spiseforstyrrelser, hvordan liker du best å jobbe, og hvorfor ønsker du å bidra til dette feltet?

Vi vil gjerne høre om dine forventninger til innovasjonsprogrammet. Design Thinking er et tverrfaglig program og fordrer jevnlig samarbeid i team mellom samlingene for å sikre innsikt, modning og samskaping av løsninger. Hva er dine forventninger til egeninnsats mellom samlinger, og hvordan vil du beskrive din rolle i et team ?

Hvilken erfaring har du med å arbeide i team, hva har dette gitt deg, og hvilke erfaringer har du opparbeidet deg i slikt arbeid som har relevans for dette programmet? 

Har du andre tanker som du vil dele og som vi ikke har spurt om, deler du gjerne disse også!

Har du noen som helst spørsmål, kontakt marianne.clementine@nettros.no eller monica@theseways.no

Frist for søknad er 15.desember 2022.