Aktuelt

Si hei til Siv Helen – vår nye ekspert på fremsyn!

Si hei til Siv Helen – vår nye ekspert på fremsyn!

Siv Helen tilnærmer seg design fra strategi og fremtidsforskning. Hun er opptatt av hvordan vi kan skape positiv samfunnsendring. Da trenger vi å forstå endringsmønster og endringskrefter, utfordre egne fremtidsbilder, ta valg og jobbe med å skape. Og er det noe Siv Helen kan, så er det nettopp dette!

EN AV TI  – Når systemene svikter

EN AV TI  – Når systemene svikter

Under Arendalsuka satte vi EN AV TI på agendaen gjennom en panelsamtale med tittelen «Når systemene svikter: Hvordan drive innovasjon på samfunnsnivå for å bekjempe spiseforstyrrelser blant barn og unge?». Arrangementet ble gjennomført i samarbeid mellom ROS, These Ways, Idrettsklynge Vest, Alrek helseklynge og Bergen Næringsråd, med god hjelp fra Switch.

Fjellredder og Figma-fixer

Fjellredder og Figma-fixer

Ingfrid Daland Næss er flokkens nyeste interaksjonsdesigner, eller UX- og UI designer. Hun elsker å nerde i Figma og løser komplekse problemer gjennom design tenking.

En enklere hverdag

En enklere hverdag

Christoffer er ein moderne familiefar med både born og hund på deltid. Glad i å bevege seg, anten det er sykling, jogging, klatring eller anna. Opprinneleg frå Norheimsund i Hardanger med sterk tilknytning til bygda. Han har dei siste åra restaurert eit snart 100 år gamalt hus. Dette har fått han til å tenke litt meir som Pippi: “dette har eg aldri gjort før, så det får eg sikkert til”.

Planen

Planen

I august 2023 er vi 4 år. Her deler jeg litt om hvordan vi har lykkes til nå - og planen for de neste 3-4 årene. Her kommer det til å smelle! Nesten hele flokken i These Ways I 2019 satte jeg opp en forretningsplan for 4 år. Vi skulle vokse til ca 20 ansatte i Bergen...

EN AV TI  – Implementere

EN AV TI  – Implementere

Spiseforstyrrelser er et folkehelseproblem, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken i møte med barn og unge. Over 250 informanter har latt seg intervjue. Innsamlet data og innsikt er analysert og syntetisert av studentene. I tverrfaglige team har de definert brukersentrerte problemstillinger, utforsket sine POV´s, utviklet prototyper og testet på ekte brukere. 15. juni var det duket for høytidelig presentasjon av alt arbeidet som har blitt gjort gjennom innovasjonsprogrammet. Fire team la fram sin innsikt, sine funn og prototyper til en spent sal på Bod24.

Hogne kickstarter Oslo på Rebel

Hogne kickstarter Oslo på Rebel

Buzzen har vært enorm etter at These Ways annonserte at vi etablerer oss med nytt design studio på Rebel i Oslo. Vi er i ferd med å ansette en Head of Studio som sammen teknologiselskapet Sonat og vår nye partner VIA Equity skal skape nye wow-øyeblikk etter modell fra...

EN AV TI  – Test & Tell

EN AV TI  – Test & Tell

Brukertesting er det femte trinnet i Design Thinking-prosessen. Gjennom testing oppnår man en dypere forståelse av brukerne takket være direkte tilbakemeldinger fra dem. Funnene kan lede til omdefinering av problemstilling, idégenerering eller forbedring av prototypen.

EN AV TI  – Prototyping

EN AV TI  – Prototyping

Vi er over halvveis i programmet. 250 informanter er intervjuet, innsamlet data og innsikt analysert og syntetisert. Studentene har definert brukersentrerte problemstillinger, utforsket sine POV´s og er inne i den skapende fasen. Konturer av ideer har dukket opp, vekst-tankesettet omfavnes og de første prototypene er under utvikling. For å optimalisere for gode forhold, inspirasjon og ny kunnskap dro vi til TrollLABS, ved NTNU i Trondheim.

Design Thinking dagen – Havbyen Bergen

Design Thinking dagen – Havbyen Bergen

Vi ser frem til torsdag 20. april kl. 12.30.Program og påmelding: Da kommer Solveig Holm fra NCE Seafood Innovation og Bjarte Horn fra Ocean Innovation Norwegian Catapult Centre. I tillegg stiller vi kvinne og mannsterke fra These Ways for å diskutere og vise frem...