Velkommen Adrian — vår nye business Designer i Oslo 

by | Jan 2, 2024

 Adrian fyker inn dørene som nummer to i These Ways Oslo. Han er en engasjert og nysgjerrig business designer som i ung alder har bemerket seg som en stødig strateg med forkjærlighet for innsikt, strategi og forretningsmodellering.  

-Så lenge jeg kan huske, har jeg vært opptatt av entreprenørskap og forretningsvirksomhet. Storebroren min og jeg hadde knapt begynt på barneskolen da vi stod opp tidlig hver søndag for å rigge opp vår lille butikk på frimarkedet i hjembyen min, Fredrikstad. Her solgte vi leker, gamle bøker, og eksperimenterte med salgsteknikker og «merchandising».  

-Fascinasjonen for entreprenørskap utviklet seg siden i retning mot strategi- og innovasjonsverdenen, noe som førte til at jeg tok en bachelorgrad i innovasjon og forretningsutvikling. Etter endt grad begynte jeg på en ny bachelor innen økonomi, men i mellomtiden kom jeg i kontaktet med Designit og ble ansatt som junior innen business design. Her har jeg de siste to årene hatt gleden av å jobbe med små og store designdrevne strategi- og innovasjonsprosjekter i inn- og utland. 

Strategi, innovasjon og design  

For Adrian var det strategi- og innovasjonsfag som åpnet døren til design som fag og metode. Under studiene utviklet han stor interesse for spørsmål som hvorfor noen selskaper overlever tiår med varige fortrinn, mens andre ikke gjør det, eller hvordan suksessfulle selskaper kan mislykkes på markedsplassen, og vice versa.

-Disse spørsmålene handler langt på vei om å fatte riktige valg og beslutninger. Strategi handler om å ha tydlige for seg at man bør gjøre X, og ikke Y. Til tross for ung alder har jeg erfart at strategiutvikling ikke er noen enkel oppgave. Selv om det nærmest er en forretningsklisjé at en strategi ikke er en plan, har jeg erfart at mange går i «planleggingsfellen» eller mangler godt funderte, definerte og kommuniserte strategier. Da er det enkelt å fatte feil beslutninger og miste retningen; en strategi er tross alt det minste settet av beslutninger som skal gi retning for alle andre beslutninger og skal fungere som et veikart til suksess.  

Adrian har lenge utmerket seg, helt siden jeg møtte ham som foreleser ved Høyskolen Kristiania. Da tenkte jeg at her har vi en såpass flink fyr, at han må jeg bare ansette så snart jeg får muligheten. Det ble dermed helt naturlig å spørre Adrian om han ville være med å bygge opp These Ways Oslo. Han har allerede opparbeidet seg en fin portefølje av interessante business design prosjekter og har en bred innsikt i strategifaget i ung alder. Adrian besitter ellers en dyp faglig nysgjerrighet, et smittende engasjement og er en fryd å jobbe sammen med. Jeg gleder meg til vårt videre samarbeid!

Ranvir rai

En god strategi oppstår ikke i et vakuum høyt oppe i en organisasjon med utløp fra et Excel-ark.  Strategi, på like linje som design, handler om å løse problemer og agere på muligehter som posisjonerer en organisasjon mot suksess i fremtiden. Strategiutvikling er like mye – om ikke mer – en kreativ øvelse, hvor analyse er middelet, ikke målet. Tankesettet og verktøykassen som design gir oss, fra evnen til å tenke helhetlig og jobbe iterativt til metoder for innsikt og idégenerering, bør stå sentralt i strategiprosesser.

Mentor og kollega

Det var den tidligere foreleseren, og nå Head of Studio Oslo, Ranvir, som introduserte Adrian for business design og designs relevanse i forretningsverdenen. Han skulle senere fungere som Adrians leder både i Designit og nå i These Ways.

– Utdannelsen min er innenfor områder som strategi, økonomi, innovasjon og markedsføring, og ikke nødvendigvis design. Det var gode diskusjoner med Ranvir tidlig i mitt studieløp som førte meg inn i designverdenen, og senere til Designit. Med sitt globale og sterke fagmiljø, har jeg siden bygd praktisk designerfaring sammen med utrolig dyktig designere. 

-Ettersom business design er en ung og for mange ukjent disiplin, har min inngang vært heldig. Som business designer kombinerer man forretningsforståelse med tankesettet og verktøykassen fra design for å drive forretningsutvikling og strategiutforming. Min bakgrunn og erfaring gjør det naturlig for meg å bevege meg mellom mer tradisjonelle analyser, modeller og rammeverk fra forretningsverdenen og tankesett, prinsipper og metoder fra designverdenen. Fortsatt ung, med mye å lære, gleder jeg meg stort til å bygge ny kunnskap og erfaring i These Ways.

Hvorfor These Ways?

These Ways var en klar match for Adrian, som sammen med Sonat-konsernet krysset av de fleste bokser. I et marked preget av nedbemanninger, hvor konsulentbransjen for øvrig opplever tøffe tider, er han godt imponert over hva These Ways har fått til.

For meg presenterte These Ways en rigg og modell der man evner å være pragmatiske, kommersielle og sette faglig ekspertise i sentrum. Samtidig greier man å levere bredden i konsernoppsettet – fra innsikt til strategi, utvikling til implementering. Ikke minst traff jeg en flokk på Vestlandet som med et smil om munnen viste til ekstremt inspirerende prosjekter innenfor sektorer jeg har interesse for – fra energi til sosial sektor. 

Samtidig har han også en selskapsbygger i magen og er godt fornøyd med å være blant de første ansatte i Oslo.

Jeg er opptatt av at selskapet jeg jobber for tar sin egen medisin. Å være med på å forme etableringen på Østlandet fra dag én er en stor motivasjon for meg. 

Opptatt av de store utfordringene…og mulighetene

Adrian er en fremtidsoptimist av natur med interesse for komplekse problemstillinger, som langt ifra er mangelvare i dagens verden.

Jeg har sterk tro på skaperglede, kunnskap og samarbeid i møte med klimakrisen og de økende sosiale, politiske og økonomiske spenningene i verden. Utfordringene er massive, og det samme er forretningsmulighetene. Jeg ønsker å være en positiv drivkraft, og som business designer er man i en unik posisjon til å være nettopp det. Vår fremste oppgave er å bygge bro mellom menneskelige behov, forretningsrasjonaler og miljømessige hensyn. Gjerne gjennom å tenke nytt rundt etablerte forretningsmodeller, som er en helt essensiell komponent i grønn omstilling.

Racketsport, reising og dokumentarer 

På fritiden har jeg ofte mange baller i luften, og slapper best av med å gjøre noe. Jeg har blant annet blitt bitt av racket-sport-basillen, og spiller jevnlig squash og padel (derfor gleder jeg meg stort til vi er nok folk i Oslo til å sette sammen et TW padellag). Jeg er også glad i friluftsliv, med fjell- og fisketurer. Så fort det er anledning, liker jeg også å reise og oppleve verden, men ender ofte opp i Frankrike eller Italia. Ellers er jeg en helt middels hobbykokk, som koser meg med prosessen mer enn resultatene. Jeg har også mine ganske så nerdete sider, hvor jeg er veldig glad i bøker og dokumentarer, særlig de som hjelper meg med å forklare verden – oftest noe innen samfunnsøkonomi. 

Våre arrangementer

Siste nytt

Fullt hus, nei skip – og radikalt engasjerende

Det var meget god stemning da designselskapet These Ways og teknologiselskapet Sonat kastet loss med hele Bergens havnæring parat på dekk og skipssekken full av disruptive dialoger. Bergen har gått inn i årets våryr-modus og solen titter akkurat nok frem til at vi...

Dypdykk under One Ocean Week!

I en tid preget av rask utvikling og miljømessige utfordringer, ser vi frem til flere kvantesprang innen innovasjon og bærekraft i havnæringene. Dette kommer tydelig til uttrykk under One Ocean Week når vår regions største selskaper entrer scenen. Sammen gjennomfører...

Skal vi holde deg oppdatert?