Innovation that shifts: dialog med legenden Patricia Moore

by | Nov 22, 2023

Tirsdag 21. november invitere These Ways sammen med Grieg til et engasjerende og inspirerende seminar i Grieg-gaarden, med fokus på temaet “Innovation that Shifts”. Hovedgjesten var designlegenden Patricia Moore, og sammen utforsket vi hvordan radikale samfunnsendringer krever dyptgripende systemendringer.

Norge i 2060
Med utfordringer som energiomstilling, reduksjon av materialbruk, og proteinomstilling, står vi ved en kritisk korsvei. Vi hadde særlig fokus på de demografiske endringene Norge står overfor; i følge SSB vil hver femte person være over 70 år i 2060, mot dagens én av åtte.  Dette bringer frem viktigheten av design som fremmer valgfrihet og autonomi, særlig i aldringsprosessen.

Patricia Moore er en av de mest fremtredende amerikanske industridesignerne og en leder innen samfunnsbevisst design. Hun snakket til oss om betydningen av empati, livskvalitet i design, og viktigheten av å designe i dag for den fremtiden vi ønsker. Gjennom konsepter som “Age in place” fremhevet Patricia behovet for design som gir folk friheten til å velge, og som støtter autonomi i alderdommen.

«We ned to focus on the positives and the possible.»

– PATRICIA MOORE

Innovasjon i møte med samfunnsutfordringer

Heidi Therese Hansen, ansvarlig for radikal innovasjon i Kommunenes Sentralforbund, bidro med verdifulle innsikter i panelet, særlig om hvordan norske kommuner allerede møter økonomiske utfordringer i sammenheng med demografiske endringer. Vi erkjente at innovasjon på systemnivå krever en balanse mellom politiske tiltak og kreative løsninger, og viktigheten av tverrfaglig samarbeid. Heidi fortalte oss om “hvordan vi må strekke oss i begge ender av spekteret.”

Monica Hannestad fra These Ways delte erfaringer fra ENAVTI-prosjektet, som understreker viktigheten av tidlig og iterativ tilnærming selv i systemendringer. Fra dette prosjektet henter vi mye lærdom om tverrfaglig design drevet innovasjon, medvirkning og kommunikasjon som er overførbart til andre samfunnsproblemer. 

Inspirasjon til videre arbeid

Dette seminaret var også en inspirasjon for fremtidig arbeid. Sammen med Nasjonalt Senter for Aldring og Helse, ser vi frem til å utvikle et tverrfaglig innovasjonsprogram for å møte utfordringene i vårt stadig aldrende samfunn. Vi i These Ways tar erfaringene fra En AV TI, og Patricia, med oss inn i arbeid med aldring.

«For å få til systemendringer må vi også våge å implementere. Det er da vi tester hva som virkelig er mulig. »

– monica hannestad


Våre arrangementer

Siste nytt

Møt Linda, flokkens nyeste tilskudd i Oslo

Linda Haugen er det tredje medlemmet av Oslo-flokken. Hun er en samfunnsengasjert designpotet som trives best under UX-hatten. Linda har jobbet mange år i mediebransjen, først som journalist og senere som designer og fagansvarlig.  – Da jeg fikk høre om UX, som...

Fullt hus, nei skip – og radikalt engasjerende

Det var meget god stemning da designselskapet These Ways og teknologiselskapet Sonat kastet loss med hele Bergens havnæring parat på dekk og skipssekken full av disruptive dialoger. Bergen har gått inn i årets våryr-modus og solen titter akkurat nok frem til at vi...

Skal vi holde deg oppdatert?