EN AV TI  – Prototyping

by | May 8, 2023

EN AV TI har en spiseproblematikk

Spiseforstyrrelser er et folkehelseproblem, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken i møte med barn og unge. Det vil innovasjonsprosjektet EN AV TI gjøre noe med. Ved hjelp av Design Thinking, med mål om dyp brukerforståelse, skal 24 studenter fra ulike yrkesgrupper komme frem til nye måter å kommunisere med barn og unge om spiseforstyrrelser. Innovasjonsprogrammet EN AV TI består av en innsiktsfase og en prosjektarbeidsfase, fordelt over seks måneder.

Vi er nå over halvveis i programmet. 250 informanter er intervjuet, innsamlet data og innsikt analysert og syntetisert. Studentene har definert brukersentrerte problemstillinger, utforsket sine POV´s (point of view) og er inne i den skapende fasen av prosessen. Konturer av ideer har dukket opp, vekst-tankesettet omfavnes og de første prototypene er under utvikling.

For å optimalisere for gode forhold, inspirasjon og ny kunnskap dro vi til TrollLABS, ved NTNU i Trondheim.

TrollLABS er et forsknings- og prototypelaboratorium ved NTNU, grunnlagt høsten 2014.

TrollLABS

I en tid preget av teknologiske og sosiologiske utfordringer øker viktigheten av å kunne generere stadig mer radikale løsninger, produkter og systemer. TrollLABS er starten på et forskningsprosjekt som sikter på å forstå utviklingen av radikale ideer i de tidligste fasene av produktutvikling. TrollLABS ledes av professor Martin Steinert. Laboratoriets brukere har tilgang til en rekke spesialmaskiner. Mao. et perfekt sted å bli introdusert for Prototyping!

Prototyping

Prototyping er et viktig trinn i Design Thinking-prosessen hvor man implementerer ideer og gjør dem fysisk håndgripelige i form av fungerende modeller eller mock-ups. Tanker og ideer struktureres dermed opp og gjør det lettere å kommunisere konsept og design på et tidlig stadium.

For å vurdere om løsningen faktisk fungerer, løser utfordringer og er brukervennlige testes prototypene av ekte brukere. Dette gir designeren verdifull førstehåndsinnsikt uten å bruke mye tid og penger. Prototypene tilrettelegger for tidlig feiling, og avslører svake eller uegnete tilnærminger før det endelige produktet er ute i verden. Utfordringer som avdekkes hjelper designeren til å ta viktige beslutninger og muliggjør justering og forbedring (iterasjon) helt til produktet er markedsklart. Disse fasene går hånd i hånd og er ikke lineære.

Prototyping er et viktig trinn i Design Thinking-prosessen. Volum, variasjon, testing og feiling øker potensialet for gode løsninger.

“Fail fast, learn faster”

Studentene er nå i gang med skape sine aller første prototyper, så kalte “Low-fidelity-prototyper”. De har satt konkrete mål for prosessen og har en klar idé om hva prototypene skal oppnå. Så snart prototypene er klare vil de introduseres for ekte brukere. Studentene vil da observere og se hvordan brukeren samhandler med produktets nåværende tilstand, samt be om tilbakemeldinger på hvordan opplevelsen føles. Gjennom kontinuerlig prototyping og testing vil de kunne ta informerte designbeslutninger og iterere frem til et intuitivt og brukervennlig produkt er på plass.

Ved å prototype implementerer man ideer og gjør dem fysisk håndgripelige i form av fungerende modeller eller mock-ups.

Vi ønsker studentene all lykke til i denne spennende fasen, og gleder oss til neste samling i slutten av mai!

På vegne av prosjektet, EN AV TI, ønsker vi å takke alle bidragsytere og samarbeidspartnere for deres engasjement, innsats og generøsitet.

Korte fakta om EN AV TI

Én av ti personer har et spiseproblem. Dette er et folkehelseproblem, men de fleste av oss vet ikke hvordan vi skal snakke om det i møte med barn og unge. Det ønsker prosjektet EN AV TI å gjøre noe med.

Våre arrangementer

Siste nytt

Planen – volum 2

I 2023 hadde vi en plan. Her er historien og hvordan det gikk – og hva som er den nye planen 2.0…

Verdens beste Lilly

Lilly Murud er Oslo-flokkens fjerde medlem. Vi sier alltid at hos These Ways "skal man være fink, men ikke tro at man er verdensmester". Her gikk vi på en smell, fordi Lilly faktisk er World Cup vinner i slopestyle. Nå ser vi frem til mer gull i årene som kommer - i...

Tre nøkkelpunkt til bedre produktutvikling

These Ways og Sonat, sammen med våre samarbeidspartnere i Highsoft, TV2, Bulder og Tryg, samlet en flott gjeng med både kjente og ukjente for å dele våre faglige erfaringer knyttet til å skape et miljø for produktutvikling ut i fra norske forhold. Det ble fullt hus...

Skal vi holde deg oppdatert?