EN AV TI  – Teamdynamikk og Ideation

by | Mar 30, 2023

EN AV TI har en spiseproblematikk

Spiseforstyrrelser er et folkehelseproblem, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken i møte med barn og unge. Det vil innovasjonsprosjektet EN AV TI gjøre noe med. Ved hjelp av Design Thinking, med mål om dyp brukerforståelse, skal 24 studenter fra ulike yrkesgrupper komme frem til nye måter å kommunisere med barn og unge om spiseforstyrrelser.

Innovasjonsprogrammet EN AV TI består av en innsiktsfase og en prosjektarbeidsfase, fordelt over seks måneder. Over 250 informanter er intervjuet, innsamlet data og innsikt analysert og syntetisert. Studentene har definert brukersentrerte problemstillinger samt utforsket sine POV´s (point of view). Vi beveger oss nå inn i den skapende fasen av prosessen, hvor konturer av ideer dukker opp.

Studentene beveger seg inn i den skapende fasen av prosessen, hvor konturer av ideer dukker opp. (Foto: Tove Lise Mossestad)

Teamdynamikk

Når mennesker samles for å jobbe i team er det mangfoldig grunnlag for stor produktivitet og utvikling. God teamdynamikk er avgjørende, men å samarbeide kan til tider også være krevende. Gode team tar seg ofte tid til å reflektere over dynamikken ved å snakke om styrker, ulikheter og muligheter. En kultur vel verdt å etablere tidlig i forløpet.

Ved tredje samling ble en hel dag dedikert nettopp til dette formålet; etablering av sunn tilbakemeldingskultur, god kommunikasjon og samhandling, konstruktiv feedback, støtte og tillit. Hensikten, å bli godt kjent med teamets egenart og se styrken som finnes i ulikheter.

Tolking av informasjon, definering av problem(er) samt idégenerering er alle drivere til utvikling av løsninger. (Foto: Tove Lise Mossestad)

Ideate

I Design Thinking-prosessen er det en betydelig overlapping mellom stadiene Define og Ideate. Tolking av informasjon, definering av problem(er) samt idégenerering er alle drivere til utvikling av løsninger. Hovedmålet med Ideation er å bruke kreativitet som hovedverktøy, samt tilrettelegge for et utvidet handlingsrom. Ved å utvide handlingsrommet vil teamene klare å se forbi de vanlige metodene og ikke stoppe opp ved åpenbare løsninger.

På dag to i prosjektarbeidsfasen ble teamene igjen dradd ut av komfortsonen, og introdusert for enda flere verktøy; brainstorming, idéskriving, mindmapping, bodystorming, skissering, story boards m.m. En morsom og spennende dag, men også krevende. Ideation-økter forutsetter nemlig dyp team-konsentrasjon. Med utgangspunkt i utvalgte POV´s skal studentene utnytte den kollektive tenkningen i gruppen og bygge videre på andres ideer for å finne flere mulige løsninger. Disse skal videre innsnevres til de beste løsningene. Deretter kan de beste løsningene videreutvikles til å bli de mest praktiske, eller mest innovative.

På dag to ble teamene igjen dradd ut av komfortsonen. En morsom og spennende dag, men også krevende. (Foto: Tove Lise Mossestad)

Prototyping

I slutten av april samles studentene igjen, denne gangen i Trondheim på TrollLabs (NTNU). Da skal vekst-tankesettet omfavnes og de første prototypene utvikles. Volum, variasjon, testing og feiling øker potensialet for gode løsninger, og avdekker uventede behov.

På vegne av prosjektet, EN AV TI, ønsker vi å takke alle bidragsytere og samarbeidspartnere for deres engasjement, innsats og generøsitet.

Korte fakta om EN AV TI

Én av ti personer har et spiseproblem. Dette er et folkehelseproblem, men de fleste av oss vet ikke hvordan vi skal snakke om det i møte med barn og unge. Det ønsker prosjektet EN AV TI å gjøre noe med.

Volum, variasjon, testing og feiling øker potensialet for gode løsninger, samt avdekker uventede behov. (Foto: Tove Lise Mossestad)

Våre arrangementer

Siste nytt

Møt Linda, flokkens nyeste tilskudd i Oslo

Linda Haugen er det tredje medlemmet av Oslo-flokken. Hun er en samfunnsengasjert designpotet som trives best under UX-hatten. Linda har jobbet mange år i mediebransjen, først som journalist og senere som designer og fagansvarlig.  – Da jeg fikk høre om UX, som...

Fullt hus, nei skip – og radikalt engasjerende

Det var meget god stemning da designselskapet These Ways og teknologiselskapet Sonat kastet loss med hele Bergens havnæring parat på dekk og skipssekken full av disruptive dialoger. Bergen har gått inn i årets våryr-modus og solen titter akkurat nok frem til at vi...

Skal vi holde deg oppdatert?