EN AV TI – Innovasjonsprogrammet er i gang!

by Feb 6, 2023

Hva skal til for å forebygge spiseforstyrrelser og forhindre alvorlig sykdomsforløp?

Ved hjelpe av den brukerstyrte innovasjonsmetodikken Design Thinking vil 24 håndplukkede deltagere, de neste 6 månedene, jobbe i tverrfaglige team og i felleskap utvikle nye løsninger og kommunikasjonsverktøy som treffer barn og unges behov: Hvordan kommunisere med barn og unge om problematikken rundt kropp og mat?

Gruppene tar umiddelbart i bruk Design Thinking-metodikken, og det er med stort engasjement vi nå trer inn i fase 1 av innovasjonsprogrammet: Innsikt, utvikling og testing.

En av ti personer har en spiseproblematikk, det vil vi gjøre noe med! (Foto: Tove Lise Mossestad)
Prosjektet EN AV TI er det første i sitt slag og har som mål å utvikle felles verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge om kropp og mat.
(Foto: Tove Lise Mossestad)

“Vi får bidra til å jobbe med et viktig oppdrag; forebygge spiseforstyrrelser og forhindre alvorlige sykdomsforløp. Samtidig får vi utvikle oss gjennom tverrfaglige team i et skarpt og givende innovasjonsprogram.

Jeg har allerede fått fylt ryggsekken med nye verktøy som jeg kjenner vil påvirke meg som menneske, og styrke kompetansen på så mange måter. Takknemlig og stolt over å få være med. Gleder meg til fortsettelsen.”

– Pål Hafstad Thorsen, representant for idrettsklynge vest

Å skape virkelige løsninger, for virkelige brukere

Designfaget som profesjon jobber alltid med empati for virkelig å forstå mennesket, og her starter innovasjonsreisen. I tre inspirerende dager har deltagerne, i møte med hverandre, trent opp sine empatiske evner. Sosialantropologi samt psykologi er uunngåelig ved implementering av Design Thinking. Det holistiske, empatiske og nysgjerrige blikket er herved skjerpet, med tanke på videre bruk; i møte med andre mennesker.

Vi står nå i startgropen av et viktig innovasjonsprosjekt, tenk det! I løpet av de neste månedene intervjues mer enn 200 personer som har erfaring med utfordringer knyttet til kropp og mat. Videre skal mulige løsninger utvikles, testes og justeres av fire skreddersydde, tverrfaglige team. Hvert team har sin mentor, med solid erfaring fra Design Thinking. Deltagerne er i de beste hender når nye, trygge løsninger og kommunikasjonsverktøy rundt spiseforstyrrelser skal skapes for barn og unge. 

Federico Lozano fra Pracademy engasjerer og inspirerer. Programmet består av en innsiktsfase og en prosjektarbeidsfase, parallelt med opplæring i Design Thinking. (Foto: Tove Lise Mossestad)
I løpet av de neste 6 månedene skal deltagerne skape løsninger og verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge. (Foto: Tove Lise Mossestad)

«Spiseforstyrrelser er et samfunnsproblem som vi må dra i samme retning for å løse. Etter bare tre dager sammen på innovasjonsprogrammet er jeg sterk i troen på at vårt prosjekt vil gi uvurderlige bidrag til dette arbeidet.

Engasjementet i rommet var til å ta og føle på. Det er inspirerende og motiverende å være blant mennesker som er så villige til å gi av seg selv og trå ut av komfortsonen for å skape endring. Jeg er spent på veien videre!»

– Marianne Clementine Håheim, representant og prosjektleder fra ROS

Ønsker du å bidra?

For å få best mulig innsikt i problematikken, trenger deltagerne å snakke med ulike personer som har erfaring med utfordringer knyttet til kropp og mat – selv, som pårørende eller fag-/ressursperson. Vil du være informant i dette viktige prosjektet eller kjenner noen som ønsker å bistå, ta kontakt her!

Ved å dele av din erfaring og innsikt bidrar du til dyp forståelse og treffsikre løsninger.

Det er på høy tid vi tenker nytt om forebygging. (Foto: Tove Lise Mossestad)

Korte fakta om EN AV TI