Millionbeløp til spiseforstyrrelser

by Aug 19, 2022

Hvordan snakke om mat og følelser? Design Thinking skal gi svar. 

– Nå kan vi gi de som trenger det et verktøy for å snakke med barn og unge, enten det er sønnen din, eleven din eller en spiller på fotballaget ditt. En overveldende glede, må jeg si. Helt rått, sier Marianne Clementine Håheim, interessepolitisk rådgiver i Rådgivning om Spiseforstyrrelser (ROS). 

– Vi snakker mye om barn og ungdom, og for lite med barn og ungdom. Vi kan ikke snakke om, vi må snakke med, understreker Håheim.

Gleden stod i taket da Sparebanken Vest overrakte en plakat med potensiale: 2 millioner kroner, som supplert av utdelte 1,4 millioner fra Stiftelsen Dam, setter startskuddet for et kinderegg av et prosjekt høsten 2022, i samarbeid med These Ways og Pracademy.  

– Her får vi muligheten til å jobbe med innovasjon innenfor feltet, ROS og andre får muligheten til å øke sin kompetanse på Design Thinking, og man oppnår samtidig en kulturendring i ROS ved å jobbe mer agilt, sier Monica Hannestad, leder for bærekraft i These Ways. 

26 milliarder i samfunnskostnader

Bare i 2021 kostet spiseforstyrrelser samfunnet 26 milliarder, og i løpet av pandemien har forekomsten av spiseforstyrrelser blitt tredoblet(*) . 

– Vi kan mye etter 40 års jobbing som brukerorganisasjon, men det er et komplekst felt. Vi vet ikke alt, og har alltid mer å lære, sier Håheim. Hun forteller at det finnes for lite forskning på feltet, og at Norge ligger langt bak, for eksempel når det gjelder innhenting av forekomsttall. 

– Med disse midlene tar vi et stort steg på veien mot et bredere kunnskapsgrunnlag.

– Dette er sosial bærekraft som kan utgjøre en forskjell.

Giske Eggen, ansvarlig for samfunnsansvar og gavemidler, Sparebanken Vest

Prosjektet som kombinerer Design Thinking og utforsking av kommunikasjon rundt spiseforstyrrelser i tidlig fase, er det eneste av sitt slag. Studieprogrammet skal hente inn undervinsingkrefter fra flere steder i verden, og utdanningsløpet skal gjennomføres over et snaut år. Teamene er tverrfaglige og skal bestå av ansatte fra ROS, designere og diverse nøkkelressurser fra helsevesen, skole, fritid etc.

– Dette er spot on, her vil vi være med, sier Giske Eggen, ansvarlig for samfunnsansvar og gavemidler hos sparebanken Vest. Hun oppfordrer andre til legge midler i potten. 

– Dette er sosial bærekraft som kan utgjøre en forskjell. Det er sprengt  kapasitet i helsevesenet, og ROS er uvurderlig for å få hjelp på lavterskelnivå. At det er en økning er veldig trist. I tillegg blir de yngre og yngre. Hvorfor? spør Eggen, som håper og tror at prosjektet kan bidra til å finne svar her.

– Vi må utvikle en løsning som treffer behovet. Det handler om å lære, før vi tenker løsning, og teste med barn og ungdom: Er dette noe? Om ikke; tilbake til arbeidsbenken

Marianne Clementine Håheim, interessepolitisk rådgiver ROS

Fra berøringsangst til brukerfokus

Høsten 2021 jobbet ROS og These Ways med å definere brukerbehov hos ROS sin målgruppe. Det ble gjennomført en rekke brukerintervju og observasjoner av både brukere, helsepersonell, pårørende, lærere m.f. Ett av funnene var behovet for verktøy for nøkkelressurser rundt brukeren, i utvidet forstand. 

–  Det er mange som ikke vet hvordan de skal svare når noen spør om hjelp. Det brer om seg, og folk vet ikke hvordan de skal snakke om det. Det er en berøringsangst der, forklarer Håheim. Hannestad signerer den.

– Vi som samfunn må få et språk for spiseforstyrrelser. Komme inn i tidlig fase og ruste omsorgspersoner med verktøy, se faresignal tidlig og ta tak i bekymring tidlig, og finne rotårsaken til det som skjer, sier hun. Da blir empati en nøkkel for å lykkes. 

– Vi må utvikle en løsning som treffer behovet. Det handler om å lære, før vi tenker løsning, og teste med barn og ungdom: Er dette noe? Om ikke; tilbake til arbeidsbenken, supplerer Håheim. Og det endelige målet?

– Å utvikle en løsning som faktisk kan hjelpe barn og unge i mange år fremover, konkluderer Håheim. 

– Hva trenger dere for å nå det målet?

– Vi trenger å snakke med de som har opplevd utfordringer knyttet til mat og kropp, selv eller som pårørende, eller som møter denne problematikken i sin yrkeshverdag, sier hun og oppfordrer ovennevnte til å ta kontakt (se faktaboks under for mer informasjon).

– Blir det feiring i dag?

– Feiring? Vi får se, ler Håheim, før hun itererer eget svar. 

– Eller jo, det blir jo det. Det MÅ jo det.


FAKTA om ROS Design Thinking innovasjons- og utdanningsprogram.

  • Leveres av These Ways og Pracademy.
  • Varighet: 9 måneder. 6 casegrupper som består av tverrfaglige team.
  • For å virkelig forstå kompleksiteten trenger vi intervjue mennesker som har egenerfaring med feltet. 
  • Lider du selv av spiseforstyrrelse, er pårørende, omsorgsperson, helsepersonell eller på annen måte har tilknytning til tema og ønsker inngå i vår innsikt? Send en mail til mailto:marianne.clementine@nettros.no eller mailto:monica@theseways.no. Alle henvendelser behandles konfidensielt og intervju anonymiseres.

*https://www.dagensmedisin.no/artikler/2022/07/15/kraftig-okning-i-spiseforstyrrelser–et-folkehelseproblem/