Select Page

Forskere og designere skal kurere søvnløshet hos spedbarn

by Oct 8, 2020

Høsten tar med seg mye spennende muligheter til These Ways, men vi vil gjerne trekke frem et prosjekt som står vårt hjerte nært. Vi har fått gleden av å delta i et nytt forskningsprosjekt, hvor målet er å utvikle et veiledet, internettbasert selvhjelpsprogram til foreldre med sped- og småbarn som strever med søvn.

Forskning
Programmet vil tilbys, med veiledning, fra helsesykepleiere og helsestasjoner i hele Norge. Forskerne ved RBUP (Regionsenter for barn og unges psykiske helse) står for prosjektet, med forsker Filip Drozd i spissen.

– Vi ønsker å bidra til at alle barn og deres foreldre får en så god start i livet som mulig, og da står søvnproblematikk sentralt, sier Filip.

Sammen med seg i teamet, RBUP5,  har han forsker Silje Marie Haga og postdoktor Hege Therese Størksen i Seksjon for sped- og småbarn. På RBUP vil de forske på utviklingen av programmet og deretter i klinisk utprøving. Løsningen vil bli utviklet på Youwell-plattformen, som er utviklet av Youwell AS. Sammen med These Ways bygges det nå ca. 10 helseløsninger på Youwell-plattformen, med spesielt fokus på veiledet selvhjelp og treningsprogram for psykisk helse.

Designdrevet empati

 These Ways’ deltakelse i prosjektet blir ledet av Christian Leon Christensen, med støtte fra Hogne Gjersvik.
– Det er et veldig givende arbeid å jobbe med helse, og se hvordan design kan hjelpe folk til en bedre hverdag, sier Christian.
Vi er nå i gang med en design-sprint, hvor vi deltar i fokusgrupper for helsepersonell og pårørende. Deretter vil vi gjøre ansatt-safari, brukerintervjuer, tegne brukerreisen og holde workshops. Målet er at før jul har vi brukertestet prototyper i flere iterasjoner. 

Som grunder av These Ways var det akkurat dette jeg drømte om at vi kunne få bidra med, sier sier Hogne Gjersvik. Dyktige designere har et veldig godt grunnlag for å kunne løse tilsynelatende gordiske knuter ved å sette brukernes behov i sentrum og forstå hvordan helsepersonell jobber i dag, Så håper vi at man etter klinisk utprøvning kan si at litt flere av våre minste krabater «Sov godt». Samt kanskje en og annen utslitt mor og far. 


Prosjektet er støttet av Rådet for psykisk helse og finansiert av Stiftelsen Dam hvor dere også kan finne ytterligere informasjon: https://www.dam.no/prosjekter/sov-godt-lille-skatt-et-tiltak-for-foreldre-som-har-barn-med-sovnvansker/