Select Page

Må ledere kunne maskinlæring?

by Aug 6, 2019

De aller fleste ledere vil ha diskutert hvordan kunstig intelligens og maskinlæring kan benyttes i sin organisasjon. Kan vi digitalisere en tungvint, repetitiv manuell prosess? Få nye a-ha opplevelser om vi sorterer egne data? Tjene eller spare penger og ressurser?

 

Svaret er sannsynligvis ja på alle tre. Og potensialet er at du som leder med riktig bruk av maskinlæring kan redefinere egen forretningsmodell, bygge nye kundetjenester og skape en mer fremoverrettet organisasjon. Problemet er gjerne hvordan du skal begynne. De fleste av oss har et relativt tynt grunnlag for å uttale seg om mulighetene kunstig intelligens gir, rett og slett fordi det er et veldig kompleks fagfel.

” Vi ser at våre kunder ofte sliter med å forstå de reelle mulighetene maskinlæring og kunstig intelligens kan gi bedriften”- David Fredman, fagleder for Sonats maskinlæringsteam.

Design Thinking + Maskinlæring = Sant

Vi i These Ways går nå sammen med dyktige maskinlæringskonsulenter og data scientists i Sonat og tilbyr en 8 timers workshop “AI Safari”. Vi tar utgangspunkt i Design Thinking prinsipper der vi starter med å definere menneskelige behov.

Det kan baseres på både ansattes ønsker for et bedre arbeidsverktøy og kunders behov i en spesifikk prosess med din organisasjon. Dette sikrer at konseptet vi jobber på ikke bare oppfølger organisasjonens mål men er noe som brukere virkelig vil elske å kunne benytte.

We love algorithms!

Vi jobber så med hurtige prototyper som presenteres i grupper før vi utfordrer konseptet med et forenklet sett med de viktigste maskinlærings-algoritmene. Her har vi basert oss på Carissa Carter og Stanford University’s d.school metodikk “I Love Algorithms!”. Aktiviteten er rettet mot maskinlæring “for dummies”.

Ledere trenger nemlig ikke å forstå koden. Men vi må forstå hva koden kan gjøre. Slik kan vi aggregere en lønnsom og brukervennlig ny tjeneste opp vha algoritmer som klassifisering, forsterket læring, klustring, regresjon osv. 

Hva sitter du igjen med?

Vi avslutter med en presentasjon av løsninger fra kursdagen på hvordan man kan identifisere menneskelige behov og forsterke dem med kunstig intelligens. Alle aktiviteter og verktøy vil også bli delt digitalt.

Målet er at du etter kursdagen vil sitte igjen med en verktøykasse for å komme i gang med maskinlæring vha tjenestedesign i din organisasjon.

Ja, jeg er interessert!

Vi holder deg oppdatert når AI Safari nærmer seg.

Safari-guider 

Hogne Gjersvik

 

Hogne er Design Thinker, designer og daglig leder for These Ways. Han står bak en rekke nye tjenester som brukere ikke bare kan bruke, men som de elsker å bruke. Hogne har 17 års erfaring og utdannelse på Masternivå fra Australia, Frankrike og NHH.

David Fredman

David Fredman har en PhD innen Bioinformatikk. Han har lang erfaring fra håndtering og analyse av store datamengder, med spesielt god kompetanse påpredikasjon og datamining. Har tung akademisk erfaring fra internasjonale og nasjonaleforskningsinstitusjoner. Har arbeidet med maskinlæring og prediksjon i bank og helsesektoren.