EN AV TI – Å forklare komplekse sammenhenger på en enkel måte

by Mar 14, 2023

EN AV TI har en spiseproblematikk

Spiseforstyrrelser er et folkehelseproblem, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om problematikken i møte med barn og unge. Det vil innovasjonsprosjektet EN AV TI gjøre noe med. Ved hjelp av Design Thinking, med mål om dyp brukerforståelse, skal 24 studenter fra ulike yrkesgrupper komme frem til nye måter å kommunisere med barn og unge om spiseforstyrrelser.

(Foto: Tove Lise Mossestad)

Målet med design er ikke å oppdage eksisterende sannheter gjennom tradisjonell analytisk tenkning, i stedet søker designtenkeren fremtiden gjennom syntetisering.

Federico Lozano, Pracademy

Kraften i designsyntetisering
Studentene har den siste måneden gravd dypt i innsiktsarbeidet for virkelig å forstå brukergruppen. Første steg i Design Thinking er empatisk forståelse av problemstillingen. Hovedmotivet er å sette egne antagelser til side og forstå andres perspektiv. Innsamlet data og innsikt analyseres og syntetiseres, for videre å kunne definere en brukersentrert problemstillingen. Allerede i denne fasen kan ideer som fører oss nærmere målet dukke opp. Det er denne fasen studentene beveger seg inn i. Med støtte og veiledning fra mentorer skal de utforske sine funn og finne sine POV´s (point of view). Verktøy-skrinet fylles med post-it lapper, participants boards, affinity maps etc: Hva så vi/ hørte vi/ opplevde vi – og hva betyr det?

(Foto: Tove Lise Mossestad)

La oss snakke sammen
Ulike perspektiv og erfaringer er av høy verdi når nye løsninger skal utvikles. I den anledning ble det, i tillegg til studentsamlinger på BOD 24, også arrangert ulike møteplasser, åpent for alle, hvor gode samtaler, meningsutveksling, ny kunnskap og innsikt stod i fokus. EN AV TI var så heldige å få besøk av Dr. Patricia Moore, kåret til en av de 100 mest innflytelsesrike kvinnene i USA, også kjent som “The mother of Empathy”. På Litteraturhuset i Bergen ga lege og samfunnsdebattant Kari Løvendahl Mogstad, sammen med sin datter Selma, oss innblikk i hvordan det er å være ungdom med anoreksi, samt mor og pårørende.

“A New Norm By Design”
Et fullsatt auditorium med 320 engasjerte deltagere var samlet på Høgskulen på Vestlandet (HVL) for å høre foredraget til Dr. Patricia Moore om hvordan teknologi for fremtiden helseutfordringer kan løses med fokus på design for enkeltmennesker. Foredraget ble etterfulgt av en samtale om empatisk lederstil, samfunnskritiske utfordringer og hvordan design kan gi norsk helsenæring et konkurransefortrinn globalt. I panelet satt Monica Hannestad (These Ways), Gottfried Greve (UiB), Trond Walker (Tryg Norge), Sverre Simen Hov (Bergen Næringsråd) og Pål Hafstad Thorsen (Idrettsklynge Vest). Samtalen ble ledet av Henriette Bruusgaard.

(Foto: Tove Lise Mossestad)

“Vår vei ut”
Spiseforstyrrelser rammer stadig flere, uavhengig av kjønn og alder. Det er et økende samfunns- og helseproblem. Mangel på på kunnskap og åpenhet rundt lidelsen er med å skape myter og fordommer. Lege og samfunnsdebattant Kari Løvendahl Mogstad og datteren Selma Løvendahl Mogstad Leraand, ga nylig ut boken «Vår vei ut». En bok om spiseforstyrrelser, skam og håp. Boken handler om tiden da Selma ble syk. I samtale med Torhild Eide Torgersen (AFF), på Litteraturhuset i Bergen, fikk vi et ærlig og oppriktig innblikk i hvordan det er å være ungdom med anoreksi, samt mor og pårørende i en vanskelig situasjon. Kari og Selma sin historie gir trøst, håp og innsikt til andre som opplever det samme – enten selv eller som pårørende. Et fullsatt auditorium vitner til samfunnets behov for trygge møteplasser, hvor erfaringer kan utveksles.

(Foto: Tove Lise Mossestad)

Innovasjonsprogrammet går over 6 måneder. I forbindelse med samling 2 fikk vi besøk av Selma og Kari samt Dr.Patricia Moore. Skal vi lykkes med mindre skam og stigma må vi snakke sammen på nye måter, åpne opp og dele med alle rundt oss. Derfor ønsket vi å invitere til felles opplevelser. Jo flere felles referanserammer vi har i samfunnet, jo lettere er det å lykkes med å forstå hverandre. Felles språk og opplevelser gjør oss tryggere. Når vi er trygge slapper vi mer av og tar bedre avgjørelser”.

Monica hannestad, these ways
(Foto: Tove Lise Mossestad)

Veien videre
Om knappe 2 uker samles studentene igjen og trer inn i den skapende fasen. Tankeblokker skal dekonstrueres og ideer skisseres. Gjennom å sette pris på fiasko kan vaskeekte ideer utvikles.

På vegne av prosjektet, EN AV TI, ønsker vi å takke alle bidragsytere og samarbeidspartnere for deres engasjement, innsats og generøsitet. 

Korte fakta om EN AV TI

Én av ti personer har et spiseproblem. Dette er et folkehelseproblem, men de fleste av oss vet ikke hvordan vi skal snakke om det i møte med barn og unge. Det ønsker prosjektet EN AV TI å gjøre noe med.