webinar

Brukertesting på 47 minutter

by Jan 20, 2021

Fredag 29. januar
Tid: 09.00 – 09:47

Hvorfor må terskelen for å teste løsningen din være så høy? Vil du ha litt førstehånds informasjon om hvordan du skal samle innsikt, teste løsningene dine og skrive testene? Velkommen til webinar om brukertesting med Hogne og Christian fra These Ways.

Å teste det du designer tidlig er ikke så vanskelig, og ekspertene sier at kun litt testing er bedre enn ingen testing. I webinaret vil Hogne og Christian vise hvordan vi planlegger og gjennomfører innsamling av innsikt og testing av prototyper. Vi viser hvilke feller du kan gå i og hvilke typer tester vi bruker oftest.

47 min. med enkle og greie tips du kan bruke i arbeidshverdagen din.

Her er opptaket!

Hvem er foredragsholderne?

Portrettfoto av Hogne Gjersvik

Hogne Gjersvik, LinkedIn

Design og daglig leder i These Ways. 19 års erfaring fra designbransjen og brenner for å teste og feile tidlig. Jobber nå med tjenester for Equinor, Regionssenter for barn og unges psykiske helse, BOB, Bergens Tidende og Bara Eiendom.

Portrettfoto av Christian Leon Christensen

Christian Leon Christensen, LinkedIn

Tjenestedesigner i These Ways. 18 års erfaring fra designbransjen og digger dypdykk i brukerbehov som materialiserer seg til nydelige digitale tjenester. Jobber med nå med tjenester for helse, Regionssenter for barn og unges psykiske helse, Aquabyte og Bara Eiendom.