Sparebanken Vest

Sparebanken Vest er en av få banker i Norge som tilbyr personlig rådgivning til boliglånskunder. Banken har som mål å tilpasse boliglånet til hver enkelt kundes behov og situasjon, noe som er en fordel for personer i etableringsfasen samt personer som ikke oppfyller kravene til automatisk godkjenning hos andre banker.

Problemstilling

En av utfordringene Sparebanken Vest har med sin personlige rådgivningsmodell, er at behandlingstiden for lånesøknader blir lang. Dette skyldes at alle lånesøknader blir håndtert av en personlig rådgiver. I mange tilfeller manglet det informasjon i søknaden, noe som innebar at rådgiver måtte ta direkte kontakt med kunden. En tidskrevende prosess.

 

Mål

  • En raskere og enklere løsning
  • Skape mindre usikkerhet for boliglånskunder (ofte unge personer i etableringsfase)
  • Betrygge og veilede lånekundene i prosessen med å søke boliglån
  • Sørge for at rådgiveren fikk tilstrekkelig informasjon første gang

Løsning

Da banken fikk ny profil og merkevare, gjennomgikk de et løft på alle digitale flater. Dette innebar også å oppdatere låneflyten for boliglån. Den nye løsningen gjør det mulig for kundene å fylle ut en elektronisk søknad med all nødvendig informasjon. Mesteparten av informasjonen ble nå hentet automatisk fra tjenester som kartverket og skatteetaten. Det at kunden fikk så mye informasjon bare ved å starte flyten gjorde at rådgiverne i banken fikk all informasjon med det samme, og kunne bruke tiden sin på å håndtere spesialtilfeller eller unntakstilfeller.

Resultat

Vi jobbet for å gjøre låneflyten enklere for brukere som er i en situasjon hvor de i mange tilfeller er usikre og redd for å gjøre feil. Det var viktig for banken å veilede og betrygge brukeren underveis. Låneflyten ble derfor en steg-for-steg veileder hvor brukeren kunne fokusere på én og én oppgave om gangen.

Løsningen ble laget ved å følge atomiske designprinsipper. Dette gjorde oss i stand til å lansere flyten tidlig, og gjøre små og hyppige iterasjoner. Hvert steg i flyten var ansvarlig for sine egne data og validering, men med et felles design og “look and feel”.

«Den nye låneflyten var med på å bidra til at saksbehandlingstiden gikk ned med 50%»

Anette Larsen

- Leder Hjertebank og produkteier Team Låne, Sparebanken Vest

Dato:
2020-2022 (Lansert høsten 2021)

UX design:
Julie Olssøn

Utvikling:
Christoffer Valland og Team Låne i Sparebanken Vest

Christoffer Valland

Christoffer Valland

Senior UX designer