Modi

Praktiske verktøy for ungdom med angst.
Modi er en mobil app for ungdom fra 13 til 16 år som er engstelige eller har bekymringer i ulike situasjoner.

Utfordring

I en gjennomsnittlig ungdomsskoleklasse har 10 av 30 elever opplevd å ha angst. Dagens helsetjenester oppleves som utilgjengelig for ungdommene, som har høy terskel for å ta kontakt.

Bergen kommune, Helse Bergen og Youwell, i regi av SFI-et ForHelse, ønsket å lage en digital psykologisk intervensjon som skulle redusere symptomer på angst hos ungdomskoleelever, og fungere som et godt verktøy for terapeuter i samhandling med bruker. Ved å senke terskelen for kontakt, var målet økt grad av selvhjelp og tidligere intervensjon for de som trengte dette, og slik minske belastningen på helsevesenet.

Prosess

I dette prosjektet har vi brukt Design Thinking som metodikk, herunder innsiktsarbeid (research, intervjuer og observasjon), workshops, konseptutvikling, prototyping og brukertesting.

Løsning og effekt

Appen er enda under utvikling, men dagens prototype inneholder informasjon, tips, selvhjelp, chat med kvalifisert helsepersonell, oppgaver i trappetrinssmodell med gamifisering, og muligheten til å forme og dele en selvskrevet helsejournal og chat med kvalifisert helsepersonell.

Design Thinking som metodikk

Innledningsvis i prosjektet, brukte vi en del tid på å avgrense målgruppen. 

Skulle løsningen romme alle ungdommer (12-18), og uavhengig av behandlingsstatus? Valgt målgruppe ble ungdom 13-16 (ungdomsskole), og ungdom med mild til moderat angst. Denne gruppen faller i stod grad mellom to stoler i dagens helsevesen, og kan ved hjelp av enkle verktøy, hjelpe seg selv i større grad enn de har muligheten til i dag. 

Etter å ha intervjuet og/eller gjort obervasjoner av brukerne og systemet rundt, logget vi all innsikt i en digital tavle (Miro), hvor vi syntetiserte (kategoriserte) innsikt. Vi så etterhvert at det utkrystalliserte seg noen felles behov som gikk på tvers av brukergruppen, både hos ungdommen selv, foresatte, helsepersonell og andre relevante ressurser. 

Hva er angst?

Det finnes mye informasjon, men det er vanskelig å finne frem. Ungdommene vil forstå, vil lære, men har kort tålmodighet. De trenger kort og konkret informasjon som forklarer hva som skjer i kroppen. Hvorfor man svetter, får hjertebank, eller tusen tanker på én gang. 

Ved å veksle mellom korte tekster, tegneserier og film blir det lettere å lære om seg selv. Hvem er jeg og hvorfor reagerer jeg akkurat sånn? 

Mange føler seg alene. Videoer om andre som forteller sin historie, gir konkrete verktøy, motivasjon og selvforståelse, men kanskje aller viktigst; en følelse av at man ikke er alene. Tegneserier bringer inn humor og gjenkjennelse, og videoer som lages i tiktok format, møter ungdommene på deres premisser. 

Hverdagstips

Holde presentasjon, ta bussen, overnatte. Ungdommene er forskjellig, men de strever med mye av det samme. Utfordringene går igjen. Under «hverdagstips» opfordrer vi ungdommene til å hjelpe seg selv, med små grep som oppleves nyttig og tilpasset den utfordringen de faktisk har. Jo mer konkret, jo større motivasjon. Hverdagstips har to funksjoner; den første er informasjon som bidrar til normalisering, den andre er korte og praktiske tips til hvordan de kan mestre noe de synes er ubehagelig. For; hvordan skal man tørre å overnatte hos en kompis?

Rulletekst

Design og innsikt:
Julie Olssøn & Kaya Melby Steen

Prosjektstyring:
Hogne Gjersvik

Hogne Hjersvik

Hogne Hjersvik

Designer & Daglig leder