En Av Ti

EN AV TI personer i Norge har en spiseproblematikk. 
Spiseforstyrrelser er et folkehelseproblem, men mange vet ikke hvordan de skal snakke om det med barn og unge. Dette vil These Ways og ROS gjøre noe med.

EN AV TI er et unikt prosjekt. For hvordan utforsker man et så komplekst problem? Vi startet med å utvikle et innovasjonsprogram og rekrutterte deltagere. Ved hjelp av den brukerstyrte innovasjonsmetodikken Design Thinking har deltagerne jobbet for å utvikle løsninger som treffer barn og unges behov. Prosjektet er det første i sitt slag, og har som mål å utvikle et felles verktøy for trygg kommunikasjon med barn og unge om mat og kropp.

Problemstilling

EN AV TI personer i Norge har en spiseproblematikk. Dette er et folkehelseproblem.

Et forprosjekt høsten 2021 viste at fag- og ressurspersoner rundt barn og unge på alle nivåer er usikre på hvordan de skal kommunisere om spiseforstyrrelser.

Det ville rådgivningstjenesten ROS – Rådgivning om spiseforstyrrelser og These Ways gjøre noe med. Vi utviklet derfor Innovasjonsprogrammet EN AV TI – det første av sitt slag i Norge.

Løsning

These Ways står som arrangør og leder for utdanningsprogrammet på vegne av ROS. Høsten 2022 søkte vi de riktige deltagerne. Personer som er dypt engasjerte, nysgjerrige og klare for en utfordring. 24 personer ble nøye utvalgt og merkevaren EN AV TI ble utarbeidet.

For å løse en så kompleks samfunnsfloke ønsket vi å engasjere bredt. Vi inviterte derfor med oss partnere fra akademia og næringslivet. Blant annet bidro Pracademy, Stiftelsen Dam, NHH, HVL, Bergen Kommune, Tryg, Sparebanken Vest, SR-Bank og Troll Labs ved NTNU.

Metodikk

Ved hjelp av den brukerstyrte innovasjonsmetodikken Design Thinking jobbet vi i tverrfaglige team for å utvikle løsninger som treffer barn og unges behov. Programmet består av en innsikt- og prosjektfase, parallelt med opplæring i Design Thinking-metodikken. Utdanningsprogrammet forgår over 6 måneder med seks samlinger i Bergen og Trondheim.

Foredrag av Patricia Moore
– Hvordan løse fremtidens helseutfordringer med design

Et fullsatt auditorium med 320 engasjerte deltagere var samlet på Høgskulen på Vestlandet (HVL) for å høre foredraget til Dr. Patricia Moore om hvordan teknologi for fremtiden helseutfordringer kan løses med fokus på design for enkeltmennesker. Foredraget ble etterfulgt av en samtale om empatisk lederstil, samfunnskritiske utfordringer og hvordan design kan gi norsk helsenæring et konkurransefortrinn globalt. I panelet satt Monica Hannestad (These Ways), Gottfried Greve (UiB), Trond Walker (Tryg Norge), Sverre Simen Hov (Bergen Næringsråd) og Pål Hafstad Thorsen (Idrettsklynge Vest). Samtalen ble ledet av Henriette Bruusgaard.

Kommunikasjon

Vi utformet også en merkevare- og kommunikasjonstrategi som underbygget budskapet rundt problemstillingen. Arbeidet førte til bred oppmerksomhet i alle større nasjonale mediekanaler.

Resultat

I juni 2023 var målet å ha utviklet 4 prototyper for hvordan vi som samfunn bedre kan kommunisere forebyggende rundt temaet. Disse vil på høsten bli videreutviklet i samarbeid med utvalgte partnere i næringslivet.

Rulletekst

Prosjektleder:
Tonje Berge

Prosjektstyring:
Monica Hannestad

Merkevaredesign:
Graham Nuttall

Monica Hannestad

Monica Hannestad

Leder bærekraft & Partner