Bara–livet

Et rikere tjenestetilbud og sterkere tilhørighet for alle i Kronstadparken.
Bruker-intervjuer viste at Bara allerede scoret høyt på kundetilfredshet. I Tech Safari fikk vi dannet oss et helhetlig bilde på hele teknologiparken, som avslørte store muligheter for å digitalisere tjenester som i dag var både manuelle og krevde dobbeltarbeid for driftsavdelingen.

Vi rettet blikket mot horisonten og tenkte virkelig stort på hvordan fremtidens eiendomsselskap kan se ut.

 

Utfordring

Bara Eiendom ville skape sterkere «nabolagsfølelse» i sitt fokusområde i Kronstadparken, styrke datasikkerheten, og forbedre kommunikasjonen sin med alle som bruker dagene sine på området.

Prosess

Basert på en grundig innsiktsfase, avdekket vi smertepunktene for Bara selv, leietakere & ansatte. Et smidig utviklingsløp ble satt sammen, der vi kan dra inn funksjoner og tjenester fra mange kanter inn under samme tak, i en app Bara selv kan kontrollere.

Løsning og effekt

Appen er nå rullet ut til 2 000 daglige brukere, som nå får en styrket oversikt og eierskapsfølelse der de jobber.
Bara har fått konsolidert kontroll på sin egen kommunikasjon, og kan planlegge og nå ut bredt med et tastetrykk.

{

WOW — for en prosess vi har hatt. Vi lot oss
inspirere av These Ways sin metodikk og
engasjement. Sammen har vi knyttet brukerbehov
med teknologi, nydelig design og effektiv utvikling
av helt nye tjenester for våre leietakere.

Ingse Galtung Døsvig, Administrerende Direktør

Teknologi & prosess

Ticketing

Vi bisto med analyse og utvelgelse av nytt kryss-plattform ticketing-system for drift & support. Løsningen har ført til besparelse på flere årsverk, og har sendt snitt responstid fra å måles i dager til minutter.

CRM

Etter en kartlegging av eksisterende systemer og behov, fikk vi i bruk en nytt CMR-plattform som horisontalt forankrer driften, og bryter ned siloer. Nye tjenester og funksjoner kan nå bygges enkelt in-house, og integreres med eksisterende kundebase.

Bara-appen

Etter en design sprint der vi avdekket behov og definerte et Minimum Lovable Product, satte vi opp en prosess der vi prototypet løsningsforlag og brukertestet agilt gjennom en periode. Da målbildet var klart, kunne vi bygge en teknologistack fundamentert på kundens eksisterende CMS-økosystem, og integrerte hyllevare-løsninger for betalinger og ecommerce, bookingsystem, events og fordelsprogrammer uten brudd i kundens løpende tjenester. Vi fikk også integrert mot kantineleverandør for kontinuerlig oppdaterte menyer og betaling for mat i områdets husrestauranter, og ticketing-systemet for personlig oppfølging og dialog.

Systemet er fundamentert på Flutter (React Native), så vi kan bygge med én kodebase, og likevel supplere apper for både iOS og Android, der vi kan gå fra idé på whiteboard til en ny versjon i app store før du kan si “agil” baklengs, og tjenester som OneSignal for notifications.

Forside med oversikt over tjenester

Kjøp lunsj fra områdets husrestauranter og se ukesmenyene

Kjøp med deg noe fra kaffebaren på farten, også etter lunsjen er stengt

Naviger deg på området og hjelp gjestene dine med å finne frem

Integrert til service-systemene, så man kan ha enkel kontakt & oppfølging med driftsavdelingen

Relevante nyheter for hva som skjer på området

God kontroll på garderobeplassene fra huseiers side og oversikt på hva man har tilgang på for leietakere

Se kommende arrangement i området og meld inn nye!

Se oversikt og detaljer på alle fordelsprogrammene

Rulletekst

Prosjektleder, Design og UX:
Jacob Lysgaard

Utvikling:
Thomas Ellingsen

Prosjektstyring:
Hogne Gjersvik

Jacob Lysgaard

Jacob Lysgaard

Designer & Partner