Personvernerklæring

 

Vår hjemmeside-adresse er : http://theseways.no

Denne personvernerklæringen gjelder vår behandling av personopplysninger som behandlingsansvarlig,
noe som normalt vil være tilfellet når vi leverer juridiske
tjenester.

Som behandlingsansvarlig har vi ansvaret for at opplysningene vi har om deg brukes i tråd med personvernlovgivningen.
Der de daglige oppgavene er delegert, kommer det fram under hvert enkelt punkt. Delegeringen omfatter kun oppgavene og ikke ansvaret. Erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt (personopplysningsloven § 19) og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger (personopplysningsloven § 18 1.ledd).

Nettbasert behandling av personopplysninger på www.theseways.no

Nettredaktøren har det daglige ansvaret for These Ways behandlinger av personopplysninger på theseways.no, med mindre annet er oppgitt under. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, delta på arrangementer eller ønske om å bli kontaktet. Enkelte av tjenestene vil ikke fungere hvis man ikke oppgir personopplysninger.

Formål med behandling

Formålet med behandlingen av personopplysninger er å gi brukerne en så god opplevelse av nettsiden som mulig, samt å tilby brukerne de tjenestene de måtte ønske å benytte seg av.

Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Hvilke personopplysninger behandles?

De personopplysningene som samles inn er de opplysningene du selv velger å oppgi når du melder deg på events eller fyller ut skjema for at vi skal kunne kontakte deg. Dette er opplysninger om navn, epostadresse, telefonnummer og firma.

I tillegg bruker These Ways Cookies som henter inn begrenset informasjon eks. IP adresse via nettleser. Se avsnitt om Cookies for mer informasjon, og hvordan du kan begrenser dette.

Innsyn/sletting personopplysninger

Ønsker du innsyn eller sletting av personopplysningenesom These Ways har om deg kan du kontakte oss på jonny.klemetsen@sonat.no for hjelp rundt dette.

Adresse: Sandviksboder 5, 5034 Bergen

Utlevering av personopplysninger

These Ways utleverer ikke dine personlige opplysninger til andre parter en beskrevet i dette dokument, med mindre vi er pålagt å gjøre dette ifølge lovverket eller som følge av rettslige pålegg.

Bruk av personopplysninger

Personopplysninger blir lagret i egne lister som vedlikeholdes manuelt av These Ways sin markedsavdeling. For påmelding til arrangement blir listene slettet manuelt etter at arrangementene og eventuelt etterarbeid er gjennomført. For mailinglister blir data slettet på forespørse.

Opphavsrett og innhold

Innholdet på dette nettstedet er beskyttet av opphavsrett. © These Ways med tilknyttede selskaper eller selskapets lisensgiver. Alle rettigheter er reservert. Ingen informasjon på dette nettstedet, inkludert men ikke begrenset til tekst, bilder og lyd, kan gjengis, overføres, distribueres eller lagres uten skriftlig tillatelse i forhold til opphavsrette.

Informasjonskapsler/Cookie

These Ways benytter seg av informasjonskapsler (cookies) på sine nettsider, for på den måten å kunne optimalisere nettsidene for sine brukere.

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside.

Cookies er små filer som lagres lokalt på brukerens harddisk. De lagrede filene gir ikke tilgang til personlig informasjon, men har til hensikt å huske hvordan du bruker nettsiden. Hensikten er å bedre tilpasse nettsiden til ditt bruk, og dermed spare deg tid, for eksempel tilby deg å huske brukernavn og passord. Informasjonskapsler kan ikke benyttes til å kjøre programmer eller gi virus, de kan kun bli lest av en internett-server tilhørende domenet (f.eks. www.theseways.no) som lagret informasjonskapslene på din datamaskin.

Vi bruker ikke informasjonskapsler til å:

  • Lagre personlig eller identifiserende informasjon
  • Lagre sensitiv informasjon
  • Gi identifiserende informasjon videre til tredjeparter

Lagring av opplysninger og behandling av disse opplysningene er ikke tillatt med mindre bruker både har blitt informert om og har gitt sitt samtykke til behandlingen. Brukeren skal få vite om og godkjenne hvilke opplysninger som behandles, hva formålet med behandlingen er og hvem som behandler opplysningene, jf. ekomloven § 2-7b.

Ved bruk av theseways.no samtykker du i at det settes informasjonskapsler i din nettleser – i og med at de fleste nettlesere er innstilt slik at de automatisk aksepterer cookies. Dersom du ikke vil akseptere vår bruk av cookies, kan du gå inn og trekke tilbake ditt samtykke ved å endre innstillingene i nettleseren. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at dette kan medføre at tjenestene på våre nettsider ikke fungerer optimalt.

Slik administrerer du informasjonskapsler (nettvett.no):

https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/
Fullstendig liste over Informasjonskapsler/Cookies finnes lengre ned på side.

Nettstatistikk

These Ways samler inn avidentifiserte opplysninger om besøkende på theseways.no. Formålet med dette er å utarbeide statistikk som vi bruker til å forbedre og videreutvikle informasjonstilbudet på nettstedet. Eksempler på hva statistikken gir svar på, er hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes.

Opplysningene behandles i avidentifisert og aggregert form. Med avidentifisert menes at vi ikke kan spore opplysningene vi samler inn tilbake til den enkelte bruker. These Ways samler inn hele IP-adressen, men IP-adressen avidentifiseres slik at bare de tre første gruppene i adressen brukes til å generere statistikk. Det vil si at dersom IP-adressen består av numrene 195.159.103.82, brukes bare 195.159.103.xx. I tillegg behandles IP-adressene på aggregert nivå, det vil si at all data slås sammen til en gruppe og ikke behandles individuelt.

These Ways benytter Google Analytics-nettanalyseverktøyet for å analysere bruken av våre nettsider. Dette gjøres ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonskapslene samler informasjon på aggregert nivå om hvordan besøkende bruker nettstedet. Eksempler på slik type informasjon er antall besøk, hvilke sider blir besøkt, perioder med flest besøkende og hvor den besøkende kommer fra. These Ways nettside bruker informasjonskapsler for å lagre statistikk om hvor mange besøkende vi har og hvilke sider de besøker. Vi lagrer ikke personlig informasjon i informasjonskapsler.

Google Analytics er en analysetjeneste som leveres av Google, Inc. Google Analytics brukerinformasjonskapsler for å analysere hvordan brukere benytter nettstedet. Vi bruker anonymizeIP, en funksjon som gjør at en enkeltbruker ikke kan identifiseres. Google bruker denne informasjonen for å vurdere bruken av nettstedet, sammenstille rapporter om aktiviteter på nettstedet for eieren av nettstedet, samt for å yte andre tjenester i tilknytning til aktiviteter på nettstedet og bruk av Internett.

Google kan også overføre denne informasjonen til tredjeparter hvis dette kreves iht. lov eller i tilfeller hvor tredjeparter behandler informasjonen på vegne av Google. Google vil ikke koble din IP-adresse med annen informasjon Google har.

Kommentarer

Alle innlegg og tilhørende kommentarer, arkiveres i tråd med arkivlovgivningen.

Du kan legge igjen kommentarer uten å registrere deg. Legger du igjen navn og adresse, vil opplysninger bli liggende som en del av innlegget. Derom du har publisert kommentarer som du ønsker å rette eller slette, kan du ta kontakt med oss slik at vi kan vurdere det. Du har imidlertid ikke krav på retting og sletting av ytringer.

Påmelding til arrangementer

På nettsiden kan du melde deg på arrangementer ved å oppgi navn, kontaktinformasjon og arbeidsgiver. I tillegg ber vi deg oppgi informasjon om evt. Allergier og behov for tilretteleggelse. Personopplysninger vi får inn ved påmelding til arrangementer kan bli benyttet i CRM og til utsendelse av nyhetsbrev, avhengig av de samtykker du gir.

Sosiale medier

Vi benytter tredjeparts informasjonskapsler fra Facebook, Twitter og G+ så du enkelt skal kunne dele innhold i sosiale medier.

These Ways AS bruker følgende Informasjonskapsler/Cookies:

Dersom du er pålogget en av Google sine tjenester samtidig som du bruker These Ways AS sin webside kan din informasjon kobles opp mot din Google konto av Google.

Google Analytics

These cookies anonymously collect information about the number of visitors, which pages they visited and from which pages they came to theseways.no. The information is used to improve the visitor’s experience of the site. For more information:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage